نوار پی وی سی GTF – اکلیلی

توضیحات

نوار پی وی سی GTF – رنگ اکلیلی موجود است